Společnost TART nabízí komplexní řešení balicího procesu. Mimo dodávek obalů a obalových materiálů nabízíme našim partnerům ucelené portfolio služeb v rámci balícího procesu. Realizace těchto služeb vám přinese celou řadu výhod:

Úspora nákladů

na obaly, balení a logistiku

Snížení zásob obalů

a obalových materiálů

Snížení rizika poškození

výrobků

Úspora lidských zdrojů

a výrobních kapacit

Větší kontrola

nad náklady a přesná alokace

Unikátní know-how

a technologie

Neváhejte dozvědět se více o nás a bližších detailech nabízených služeb či prozkoumejte naši komplexní nabídku obalů.