Analýza balicího procesu

Balíte s co nejnižšími náklady? Víte, že levný obal rozhodně nemusí znamenat nízké náklady na balení?

Nabízíme komplexní analýzu balicích procesů v návaznosti na ostatní podnikové procesy ve Vaší společnosti.

 

Naši odborníci dokáží analyzovat a optimalizovat stávající balicí procesy, odhalit jejich nedostat­ky, navrhnout nápravná opatření a přinést tak zákazníkovi úspory nákladů na balení. Také jsou schop­ni navrhnout nejvhodnější balicí proces pro budoucí projekty zákazníka, včetně vhodných balicích strojů a optimálních obalů. 

Analýza balení se může zaměřit na balení konkrétního produktu nebo skupiny produktů nebo na proces balení a související procesy v rámci celé firmy. Cílem je vždy optimalizace balení a nelezení úspor - finančních, časových, lidských apod. Výstupem analýzy jsou vždy konkrétní návrhy nových obalů nebo pracovních postupů včetně přesných a aktuálních kalkulací. Analýza tak obsahuje i vyčíslené úspory nebo dobu návratnosti případných investic.

 

Své poptávky zasílejte na poptavky@tart.cz.