Vývoj obalů

Pro naše zákazníky a jejich produkty jsme schopni vyvinout ten nejvhodnější obal.

Navržený obal zohledňuje nároky na ochranu zboží, způsob výroby a velikost výrobní série, požadavky na manipulaci a logistiku a samozřejmě náklady na pořízení obalu.

Pro vývoj obalů disponujeme vlastním vývojovým a designerským centrem se špičkovým vybavením a týmem kvalifikovaných techniků. Na vývoji obalů také úzce spolupracujeme s odbornými a vysoký­mi školami.

 

Vývoji každého obalu předchází analýza daného produktu a jeho logistiky uvnitř i vně podniku. Na základě analýzy pak vyvineme obal přímo dle konkrétních potřeb. Prototyp navrženého obalu je pak vystaven zátěžovým testům. Po testech a odsouhlasení zákazníkem přichází výroba daného obalu.

 

Své poptávky zasílejte na poptavky@tart.cz.